โปรแกรมนำเที่ยว จ.ระนอง - เกาะสอง
3 วัน 2 คืน โดยรถปรับอากาศ

อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน นอนระนอง เที่ยวเกาะสอง (เมียนม่าร์) ไหว้พระ ช้อปปิ้ง เล่นน้ำตก ฯลฯ

บริษัท บางกอกสไมล์เทรเวล จำกัด ขอนำท่านเยือน "เมืองฝนแปดแดดสี่" ทางภาคใต้ตอนบนของไทย   
เที่ยวชมสุสานต้นตระกูล "ณ ระนอง"
อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนธรรมชาติ นั่งเรือข้ามฟากเยือนเกาะสอง หรือวิคตอเรียพอยด์
แห่งสหภาพพม่า ช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยา ตามหา ปูเจ้าฟ้า แห่งเดียวในเมืองไทยที่ น้ำตกหงาว
ชมวิวภูเขาที่ต่ำกว่าหญ้าเพียงนิดเดียว ชมจุดแคบสุดของไทย และนมัสการหลวงพ่อทวดเพื่อความเป็นสิริมงคล
พักผ่อนที่รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ปลอดภัยในการเดินทาง และสะดวกกับการบริการที่
เป็นกันเองจากทีมงาน...
 

วันแรก กรุงเทพฯ – ระนอง – สุสานเจ้าเมืองระนอง – สวนรักษะวาริณ
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.ระนอง โดยรถบัส/ตู้ปรับอากาศ บริการอาหารเช้าบนรถ (ข้าวกล่อง) (1)
12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (2) จ.ชุมพร

14.30 น.

เดินทางถึง จ.ระนอง นำท่านเยี่ยมชม สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นฮวงซุ้ยที่ฝังศพ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี
(คอซู้เจียง) อดีตเจ้าเมืองระนอง สร้างในปี พ.ศ. 2426 เป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่คอซู้เจียง ต้นตระกูล ณ ระนอง สิ่งที่ก่อสร้างต่างๆ บริเวณสุสานล้วนทำด้วยศิลาที่สั่งเข้ามาจากเมืองจีนซึ่งมีความหมายทั้งสิ้น เป็นสุสานที่มีที่ตั้งเหมาะสมตามความเชื่อของคนจีน ด้านหลังและด้านข้างเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นที่ราบ และมีน้ำทะเล

15.30 น.

พาท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะรักษะวาริณ ที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติ อันมีลักษณะเฉพาะตัวเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย นั่นคือไม่มีกลิ่นฉุนของกำมะถัน ประกอบด้วยบ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว ตั้งอยู่ริม คลองหาดส้มแป้น และป่าดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ มีสะพานแขวนสำหรับเดินข้ามไปยังอีกฝั่ง เป็นทัศนียภาพที่งดงามมาก น้ำแร่ที่นี่มีอุณหภูมิ 60 องศา ใช้ลวกไข่ได้ มีการสร้างบ่อธาราบำบัด สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้นั่งแช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายถึง 2 บ่อใหญ่ด้วยกัน

17.00 น. นำท่านเช็คอินสู่ที่พัก  โรงแรมจันทร์สมฮอทสปา หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 . บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง เกาะสอง – ภูเขาหญ้า – น้ำตกหงาว
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (4)
09.00 น.

ออกเดินทางไปยังปากน้ำระนอง เพื่อนั่งเรือไปยัง เกาะสอง หรือ วิคตอเรียพ้อยท์ ของประเทศพม่า
(อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ไว้เป็นหลักฐานในการทำใบอนุญาตผ่านแดนด้วย)

09.30 น.

ถึงเกาะสอง หรือวิคตอเรียพ้อยท์ ซึ่งมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของพม่า เป็นเมืองท่าที่อยู่ บริเวณปลายสุดของแผ่นดินพม่า (เป็นปลายแหลมของแผ่นดินไม่ใช่เกาะ) ชมทัศนียภาพและสภาพบ้านเรือนทั่วไป จากนั้นสักการะพระพุทธรูปพม่า และชม เจดีย์พีเดอเอร์ ที่มีศิลปะการก่อสร้างในลักษณะเดียวกันกับเจดีย์ชะเวดากอง

11.00 น. ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง วีรกษัตริย์อันเกรียงไกรของพม่าผู้ได้รับการขนานนามว่า ผู้ชนะสิบทิศ
12.00. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (5) บนเกาะสอง
13:00.

เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากพม่า มีอัญมณีประเภทต่างๆ เครื่องเขินแบบพม่า เสื้อผ้า-สะโหร่ง และเครื่องประทินผิว ที่สาวพม่านิยมใช้ประหน้าเพื่อความสวยงาม

14.00. พาท่านนั่งเรือกลับฝั่งไทย
15.00.

นำท่านไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของ ภูเขาหญ้า เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับซับซ้อนที่แทบไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นให้เห็นมีแต่ทุ่งหญ้าเขียวขจีกว้างไกลเป็นระยะทางร่วม 3 ก.ม. เป็นฉากที่ใช้ถ่ายทำโฆษณาและภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่อง ต่อด้วยการนำเที่ยว น้ำตกหงาว น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 9 ชั้น ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของภูเขาหญ้า สามารถมองเห็นตัวน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงได้จากริมถนน น้ำตกแห่งนี้เป็นที่อยู่ ของ ปูเจ้าฟ้า ปูน้ำจืดที่พบได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยคือที่น้ำตกหงาวแห่งนี้ จากนั้นกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม คอคอดกระ – วัดห้วยมงคล – กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (7) และเช็คเอ้าท์จากที่พัก
08.00 น.

เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะชม คอคอดกระ แผ่นดินส่วนที่แคบสุดของแหลมมลายูที่สำคัญ มีแม่น้ำกระบุรีกั้นเป็นพรมแดนกับประเทศพม่า ซึ่งสามารถมองเห็นแผ่นดินพม่าอยู่ห่างออกไปเพียง 100 เมตรเท่านั้น

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (8) จ.ประจวบคีรีขันธ์

13.00 น.

ออกเดินทางไป วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทวด มีพระนามาภิไธย ส.ก. องค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชั้น นอกจากนี้ในวัดยังมีรูปสลักหลวงพ่อทวดแกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ให้สักการบูชาด้วย จากบริเวณรอบๆ องค์พระสามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบ และเห็นภูเขาตะนาวศรีกั้นพรมแดน
ไทย
– สหภาพเมียนม่าร์

14.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  ระหว่างทางแวะซื้อของฝากกับขนมหวานนานาชนิด และขนมหม้อแกงเมืองเพชร
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ …
 


อัตราค่าบริการ

กรุ๊ปเหมา (คน) 2-3 4-5 6-7 8-10 Join
ราคา/คน (บาท) 7.500 6.000 5.500 5.000 4.900

กำหนดการเดินทาง

Program ระนอง เกาะสอง
Duration 3 วัน 2 คืน โดยรถปรับอากาศ
กรุ๊ปเหมา ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
กรุ๊ปจอย -

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถบัส/ตู้ปรับอากาศนำเที่ยว
2. ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
4. ค่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะสอง
5. ค่าธรรมเนียมทำบัตรผ่านแดน
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 200,000 บาท
8. ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริการ
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2.
ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม,
ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
 
หมายเหตุ
กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
การสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่ง และมัดจำล่วงหน้าท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
2. โอนเงินเข้าบัญชี
(ออมทรัพย์)
3.เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาโทรแจ้งชื่อ-นามสกุล กับทางบริษัทฯ หรือแฟกซ์ใบสลิปการโอน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล

** สำหรับกรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ของอัตราค่าบริการ**
 

 
www.bangkoksmiletravel.com